Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost

 

Hlavní činností mysliveckého sdružení je obhospodařování honitby. Členové MS se v průběhu celého roku zůčastňují brigád, které vyhlašuje a koordinuje výbor mysliveckého sdružení. Jejich hlavním úkolem je výstavba a údržba mysliveckých zařízení (zásypy, krmelce, posedy,...), výsadba a obnova remízků a mezí a zajištění krmení pro zvěř v zimním období. V průběhu roku členové odpracují při práci v honitbě cca 2600 hodin.

Myslivecké sdružení vlastní odchovnu bažantů, ve které se každoročně odchová cca 1000 bažantů. Na přelomu května a června jsou nakoupena jednodenní bažantí kuřata, která jsou následně odchovávána v bažantnici. Úspěšnost odchovu se pohybuje okolo 90%. Kuřata jsou po třech týdnech od umístění do odchovny vypouštěna do venkovních voliér. Následně jsou po dalších cca 8 – 12 týdnech rozdělena na kohouty a slepice a umístěna do větších venkovních voliér. V průběhu října a listopadu jsou již dospělí bažanti vypouštěni v jednotlivých částech honitby.

 

Myslivecké sdružení má k dispozici vlastní brokovou střelnici s loveckou klubovnou, která se nachází v areálu odchovny bažantů. V průběhu roku se na této střelnici koná řada střeleckých soutěží a závodů, jak pro členy mysliveckého sdružení, tak pro okolní spolky i jednotlivé lovce a střelce.

Na konci léta, v měsíci září, zahajujeme hony na drobnou zvěř a to lovem na kachny březňačky. V průběhu listopadu a prosince probíhají další hony na bažanty a zajíce.

Kromě hlavní myslivecké činnosti zajišťuje sdružení i další kulturní a společenskou činnost. Jedná se především o každoroční ples s bohatou zvěřinovou tombolou, který se vyznačuje vysokou návštěvností. Dále se sdružení podílí na organizaci Dne koní, Hubertovi jízdy a dalších akcích. Sdružení aktivně spolupracuje s ostaními spolky a organizacemi, zejména obecními úřady a dobrovolnými hasiči.